Warunki rezerwacji

Warunki rezerwacji

Sposób dokonywania rezerwacji, przedpłata

1. Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:

- telefoniczne - przy czym zamówiony pobyt musi być potwierdzony korespondencją elektroniczną precyzującą warunki pobytu

- w formie elektronicznej- na adres e-mail kontakt@busolahouse.pl

- automatycznie poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie www.busolahouse.pl

- osobiście - bezpośrednio w obiekcie

2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej obiekt prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie obiekt rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa przedpłaty, w formie zadatku, w wysokości nie mniejszej niż 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, a przy pobytach krótkich tj.2-4 dniowych równowartość opłaty za dwie doby.

4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto obiektu w formie przelewu bankowego lub gotówki w ciągu 2 dni od daty dokonania rezerwacji lub w innym terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.

5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę wpływu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy.

6. Brak wpłaty powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

7. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

8. Gość, który chciałby otrzymać fakturę za pobyt (fakturę na firmę) jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie obiektu, zarówno przed dokonaniem przedpłaty jak i w momencie dopłaty końcowej. Dane do faktury należy przesłać na adres kontakt@busolahouse.pl

9. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie ostatecznej rezerwacji oznacza akceptację Warunków rezerwacji określonych w niniejszym dokumencie oraz akceptację Regulaminu pobytu.

10. Dane dotyczące konta bankowego:

Busola House

Halina Ciechanowska

ul. Jagiełły 5, 82-103 Stegna

Bank Millenium 30 1160 2202 0000 0003 5268 4019

przelewy zagraniczne:

SWIFT/BIC: BIGBPLPW
IBAN: PL 30 1160 2202 0000 0003 5268 4019


Anulowanie rezerwacji

1. Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu obiekt zwraca:

  • 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
  • 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem
  • zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z Covid-19 i zmieniającymi się niejednokrotnie obostrzeniami, postanowiliśmy wprowadzić zmiany przy anulacji pobytu:

- w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, anulowanego z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych, obiekt zwraca 100% wartości zadatku według zasady, że zgłoszenie rezygnacji nastąpi na minimum 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.

- w przypadku gdy klient zarezerwuje pobyt i uiści przedpłatę, a w między czasie rząd wprowadzi obostrzenia lub przepisy z których będzie wynikać iż usługa nie może zostać zrealizowana, to zwracamy pełną kwotę przedpłaty na konto z którego wpłynęła.

2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

5. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

6. W przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

8. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.ZASADY REZERWACJI POKOI POPRZEZ PORTAL booking.com

Sposób dokonania rezerwacji, przedpłata, anulacja

1. Rezerwacji pokoi Goście dokonują poprzez stronę www.booking.com

2. Po dokonaniu rezerwacji obiekt przesyła na konto klienta wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji, informacją dotyczącą płatności, pobytu oraz opis wyposażenia pokoju.

3. W zależności od terminu przyjazdu i wybranej taryfy, rezerwacje pobytu poprzez portal booking.com mogą wiązać się z uiszczeniem przedpłaty w formie zadatku.

4. Informacja czy przedpłata będzie obowiązywać podczas wybranego pobytu znajduje się na potwierdzeniu, które klient otrzymuje po dokonaniu rezerwacji. Potwierdzenie wysyła booking.com na adres mailowy rezerwującego.

5. Potwierdzenie składa się z trzech części: szczegóły rezerwacji, życzenia od Gości, zasady działalności. Informacje o przedpłacie czy anulowaniu rezerwacji znajdują się w ostatniej części tego dokumentu. W punkcie „PRZEDPŁATA” widnieje zapis: „Gość zostanie obciążony przedpłatą będącą całkowitą ceną rezerwacji w dowolnym momencie”.

6. Wysokość zadatku jaki należy wpłacić określona jest również w wiadomości potwierdzającej rezerwację, wysyłanej przez obiekt. Wynosi nie mniej niż 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Przy pobytach krótkich tj.2-4 dniowych pobierana jest równowartość opłaty za dwie doby. Przy rezerwacjach w taryfie "sezon wysoki" obiekt pobiera 50% zadatku.

7. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto obiektu w formie przelewu bankowego lub gotówki w ciągu 2 dni od daty dokonania rezerwacji lub w innym terminie określonym w wiadomości potwierdzającej rezerwację.

8. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę wpływu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy.

9. Brak wpłaty powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

10. Booking.com nie pobiera płatności bezpośrednio od klienta, dotyczy to również płatności kartą kredytową którą klient podaje przy rezerwacji.

11. Opłatę za pobyt Goście uiszczają bezpośrednio w obiekcie, w dniu przyjazdu przy zakwaterowaniu. Obowiązujące formy płatności to gotówka lub przelew bankowy (tylko przed przyjazdem).

12. Gość, który chciałby otrzymać fakturę za pobyt (fakturę na firmę) jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie obiektu, zarówno przed dokonaniem przedpłaty jak i w momencie dopłaty końcowej. Dane do faktury należy przesłać na adres kontakt@busolahouse.pl

13. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie ostatecznej rezerwacji oznacza akceptację Warunków rezerwacji określonych w niniejszym dokumencie oraz akceptację Regulaminu pobytu.

14. Dane dotyczące konta bankowego:

Busola House

Halina Ciechanowska

ul. Jagiełły 5, 82-103 Stegna

Bank Millenium 30 1160 2202 0000 0003 5268 4019

przelewy zagraniczne:

SWIFT/BIC: BIGBPLPW
IBAN: PL 30 1160 2202 0000 0003 5268 4019

15. Warunki anulowania rezerwacji:

W zależności od terminu przyjazdu i wybranej taryfy, Goście mogą odwołać swoją rezerwację. Informacja o terminie anulacji znajduje się na potwierdzeniu, które klient otrzymuje po dokonaniu rezerwacji. Potwierdzenie wysyła booking.com na adres mailowy rezerwującego.

Typy taryf/zasady:

Po sezonie - Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 1 dzień przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 1 dnia przed przyjazdem.

Sezon niski - Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 14 dni przed przyjazdem, a przedpłata zostanie zwrócona na konto z którego wpłynęła. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem.

Sezon średni-wysoki - Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 30 dni przed przyjazdem, a przedpłata zostanie zwrócona na konto z którego wpłynęła. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 30 dni przed przyjazdem.

Oferta sezonowa, promocyjna-bezzwrotna - Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.

Termin anulacji pobytu nie zwalnia klienta z przesłania przedpłaty w ciągu 3 dni od założenia rezerwacji.

16. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

17. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem należności za cały deklarowany czas pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

18. W przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi

19. Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

20. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.