Regulamin pobytu

Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w pokojach gościnnych „Busola House” z dnia 1.01.2023

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie obiektu Busola House i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie Busola House. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu „Busola House” w Stegnie i dostępny jest do wglądu u właścicieli obiektu oraz na stronie internetowej www.busolahouse.pl.


DOBA HOTELOWA

1. Pokoje gościnne wynajmowane są na doby hotelowe.                                                                                                       2. Doba hotelowa w pokojach trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.  Poza sezonem letnim trwa od godz. 14.00 i kończy się do godziny 11.00.                                                          3. Zakwaterowanie Gości odbywa się w godzinach od 16.00 do 22.00, wykwaterowanie od 7.00.  Istnieje możliwość przyjazdu po godzinie 22.oo. W tym przypadku Gość opłaca pobyt z góry i melduje się  samodzielnie za pomocą kodu (szczegółowe informacje otrzymuje smsem od właściciela obiektu)                                            4.Gość może złożyć życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia. Właściciel obiektu uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.                                                                                     5. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w „Busola House”, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.                                                                                                                                                                                           6. Goście „Busola House” zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej ustalonej przez Urząd Gminy Stegna, za każdy dzień pobytu za każdą osobę (kwota ta nie jest wliczona w cenę wynajmu pokoju).

DZIECI

1. Pobyt dziecka, bez względu na  wiek, jest płatny. Jest on wkalkulowany w cenę pokoi rodzinnych 2+1, 2+2. Istnieje możliwość zakwaterowania rodzin 2+2 lub 3+1 ale tylko w wybranych pokojach.  Ze względu na ubogą ofertę dla dzieci, preferujemy pobyt Gości od 7 lat. Dzieci w każdym wieku powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.


REZERWACJA I ZAKWATEROWANIE

1.Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie właścicielowi rezerwacji otrzymanej z obiektu.

2.Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać pokoju osobom niezameldowanym.

3.Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela „Busola House telefonicznie lub elektronicznie o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

4.Osoby niezameldowane w obiekcie (czyli znajomi, rodzina Gościa hotelowego) nie mogą przebywać gościnnie w pokoju Gościa. Odwiedziny są możliwe jedynie w ogrodzie czy sali restauracyjnej. Osoby te muszą opuścić teren obiektu do godziny 22.00.

5.Miejsca parkingowe są zagwarantowane tylko dla osób nocujących w obiekcie. Nie posiadamy miejsc parkingowych dla osób odwiedzających naszych Gości, dlatego prosimy o pozostawienie aut na ulicy, przy obiekcie. Samochody, które nie należą do naszych gości będą wyprowadzane z terenu obiektu przez odpowiednie służby, na koszt jego właściciela.

6.Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu „Busola House” lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w „Busola House”.

7.Obiekt zastrzega sobie prawo do zablokowania środków na karcie kredytowej udostępnionej przez Gościa w celu dokonania rezerwacji w wysokości należności za cały pobyt, przy czym Gość upoważnia niniejszym właściciela „Busola House” do dokonania czynności pobrania należności obiektu z karty.

8.W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu, w trakcie trwania doby, obiekt nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.

9.Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.


USŁUGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Obiekt jest monitorowany, świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

2.W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do właściciela obiektu, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

3.„Busola House” nie jest hotelem, pensjonatem, więc nie oferujemy usług podstawowych i dodatkowych przypisanych obiektom hotelowym czyli na przykład: codziennego sprzątania pokoi, wymiany ręczników, budzenia czy room service. Ręczniki i pościel wymieniamy na życzenie klienta, jednak tylko RAZ,  w trakcie trwania pobytu klienta, po piątym lub szóstym dniu (zależy od długości pobytu).  Częstsze wymiany są płatne każdorazowo w wysokości 20 zł za jeden ręcznik, 50 zł za komplet pościeli dla jednej osoby. Odświeżenie pokoju jest możliwe, ale także przy pobytach powyżej 6 dni. Dodatkowe sprzątanie, na życzenie klienta, jest także płatne.

4.„Busola House” ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę,

- dbanie o czystość na terenie obiektu i poza nim, a także wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń w przypadku wystąpienia usterek.

5. Na terenie obiektu, dzieci w każdym wieku, powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe w wyniku działania dzieci.

6.W przypadku zgubienia kluczy do pokoi, goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł za każdy zgubiony klucz lub pokrycia kwoty wynikającej z faktury za dorobienia kluczy. 

7.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Wobec powyższego Gość upoważnia niniejszym właściciela „Busola House” do dokonania czynności pobrania należności obiektu z karty.

8.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

9.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz wyłączyć światło. Dodatkowo wymeldowując się Gość zobowiązany jest oddać klucze na recepcję.

10.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych, gazowych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju a także palenia świec i świeczek. Dopuszcza się korzystanie z czajnika elektrycznego, który stanowi wyposażenie pokoju. 

11.Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody w mieniu Obiektu lub mieniu Gościa, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na jego teren, w szczególności pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową czy artystyczną, dokumentów, urządzeń elektrycznych, elektronicznych, multimedialnych itp.

13.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu należącym do obiektu czy w jego okolicach. Parking jest niestrzeżony.

14.Busola House nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności związane z dostawcami mediów, tj: czasowy brak wody, prądu, łączy internetowych czy naprawa lub związana z tym konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności będziemy starać się jak najszybciej usunąć.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. Po stronie Gościa jest zamówienie kuriera, który odbierze rzeczy z obiektu. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres sześciu miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zniszczone. Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

ZASADY PORZĄDKOWE KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1.W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego. Wszyscy chcemy odpocząć po całym dniu, w końcu po to jest urlop.

2.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym Gościom.
3.Bez zgody pracowników Obiektu nie można przemieszczać ani przenosić wyposażenia pokoi. Właściciel obiektu, zgodnie z prośbą Gościa, może wynieść z pokoju fotel, krzesło lub inny mniejszy mebel, jeśli jego ustawienie jest niedogodne dla klienta.

4. Prosimy nie wystawiać mebli na balkony, nie są one wodoodporne. Kontakt mebli z wodą lub ostrym słońcem doprowadzi do ich zniszczenia, a co za tym idzie poniesieniem przez Gości kosztów ich naprawy lub zakupu nowych.

5. Prosimy nie dezynfekować i odkażać pokoi własnymi detergentami. Każdy pokój przed zameldowaniem gości jest dezynfekowany i ozonowany. Klient może zwrócić się do obsługi i poprosić o środek dezynfekujący stosowany przez nasz obiekt. Nasze  środki  są  specjalistyczne i sprawdzone, więc nie niszczą wyposażenia pokoi i łazienek.

6. Prosimy nie wnosić do pokoi mebli balkonowych oraz mebli stojących na korytarzach. Często są one wykonane z metalu, więc mogą uszkodzić wykładzinę w pokojach.

7.Na terenie Obiektu oraz w pokojach obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych. Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł oraz może być zmuszony do opuszczenia Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwana firma ochroniarska lub Policja.

8.Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w pokojach jest niedozwolone. Złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 2.000 zł, powiadomieniem odpowiednich służb i zerwaniem umowy najmu pokoju.

9.W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zgodnie z ustawą ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 j.t). Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 1000,00 zł oraz zerwaniem umowy najmu i opuszczeniem obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego wezwana zostanie firma ochroniarska lub Policja.

10.Dla osób palących udostępniliśmy taras, balkony niektórych pokoi oraz kilka miejsc na zewnątrz obiektu. Taras jest zamykany o godzinie 22.00.

11.Busola House” przywiązuje dużą uwagę do ochrony środowiska. Prosimy o wyłączania świateł, jeśli opuszczają państwo pokój oraz o racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami. Ręczniki wymieniamy na prośbę Gościa, nie częściej niż jeden raz na pobyt 7 dniowy. Woda w kranie jest specjalnie filtrowana i zdatna do picia.

12.Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu oraz wynoszenia śmieci i odpadów.

13.W „Busola House” segregujemy śmieci, lecz wiemy, że niektórzy nasi Goście chcą czasami odpocząć od obowiązków domowych. Dlatego jeśli nie segregujecie, to prosimy pozostawiać worki z odpadami przy koszu na śmieci. Śmietnik na odpady znajdują się na zewnątrz obiektu, między furtką a bramą wjazdową.

14.Na terenie obiektu wyznaczyliśmy miejsca do zaparkowania pojazdów. Miejsc parkingowych jest tyle ile pokoi, dlatego prosimy o parkowanie pojazdów blisko siebie i pozostawianie miejsca dla innych Gości.

PŁATNOŚCI

1.Podane w cenniku Busola House ceny są cenami brutto. Przyjmujemy płatność gotówką lub blikiem.

2.Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą "na firmę", uprasza się o podanie danych do jej wystawienia w momencie wstępnej rezerwacji, przed wpłatą zadatku i dodatkowo w dniu dopłaty za pobyt. Jeśli pobyt jest bez przedpłaty, to prosimy podać taką informację przed dokonaniem płatności.

3.W przypadku gwarantowania rezerwacji danymi karty bankowej, „Busola House” może obciążyć kartę w przypadku anulowania rezerwacji lub braku przyjazdu wartością zadatku lub w dowolnym momencie od złożenia rezerwacji.

REKLAMACJE

1.Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2.Wszelkie reklamacje przyjmuje właściciel i zobowiązuje się ją rozpatrzyć w terminie do 30 dni.

3.Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

4.Dodatkowo, zważywszy na treść art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 1823) „Busola” Halina Janina Ciechanowska z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Asnyka 1 niniejszym oświadcza, iż nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.„Busola House” akceptuje małe rasy psów. Dopłata za pupila zależy od długości pobytu od 15 zł za noc do 80 zł za cały pobyt.

2.W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami: taras, balkony w niektórych pokojach oraz kilka miejsc na terenie obiektu.

3.W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

4.Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez „Busola” Halina Janina Ciechanowska dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.Zakazuje się prowadzenia w obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

6.Gość nie będzie powodować, a właściciel obiektu nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju, przeszkadzanie w inny sposób, szkodzenie, czy też irytowanie pozostałych Gości.

7.W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, epidemii, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, „Busola House” jest zwolniona z przyjętego zobowiązania realizacji złożonej rezerwacji. Obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałyby zagrożenie gości oraz personelu. 

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla pozwanego.

DANE OSOBOWE

1.Dane osobowe Gości są przetwarzane przez „Busola” Halina Janina Ciechanowska jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia i obsługi rezerwacji.

3.„Busola” stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4.Dane  Osobowe  Gościa  udostępnione  w  ramach systemu rezerwacji online będą przetwarzane przez „Busola” w  konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy rezerwacyjnych oraz opisanych w Polityce Prywatności.

5.Dane osobowe Gościa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej świadczonej usługi oraz umożliwiający przesyłanie Gościowi spersonalizowanej informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę marketingową. Gość ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy ustawowe.

6.Gościowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7.Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawartych jest w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w niniejszej stronie.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej,
w szczególności RODO.

Halina Ciechanowska

właściciel pokoi gościnnych „Busola House”