Pobyt zwierząt

Regulamin pobytu zwierząt

 

 1. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. 
 2. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Busola House wydaje właściciel obiektu już na etapie dokonywania rezerwacji, jeśli zwierzę spełnia wymagania regulaminu. W przypadku niepowiadomienia o przyjeździe ze zwierzęciem, zastrzegamy sobie prawo do anulacji rezerwacji bez prawa zwrotu przedpłaty/zaliczki.
 3. Podczas  dokonywania  rezerwacji  prosimy  o  podanie  gatunku/rasy, wieku  i  wagi  zwierzęcia.  Przyjmujemy małe i średnie rasy psów od 10-miesiąca życia, zwierzęta zdrowe.
 4. Z pobytem zwierzęcia w obiekcie łączy się dodatkową opłata, zgodna z obowiązującym cennikiem i może się różnić w zależności od terminu przyjazdu.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne (w tym pająków i gadów) a także zwierząt chorych, w trakcie rekonwalescencji, bez dokumentów i SZCZENIĄT. Niestety nie przyjmujemy także kotów.
 6. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach, a ilość zwierząt przebywająca w tym samym czasie w obiekcie jest ograniczona.
 7. Na  terenie  Busola House  oraz  w  otoczeniu obiektu,  zwierzęta większe powinny  być  wyprowadzane  na  smyczy i pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.
 8. Pobyt zwierzęcia we wnętrzu Busola bistro&bar jest jak najbardziej możliwy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia psa, jeśli będzie zakłócał komfort pobytu lub zagrażał bezpieczeństwu pozostałych Gości.
 9. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w obiekcie, zachowanie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z obiektu.
 10. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę, w mieniu obiektu lub w mieniu innych Gości, będą indywidualnie wyceniane przez właściciela obiektu, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel zwierzęcia.
 11. Niedopuszczalne  jest  wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, a także przebywanie zwierząt na łóżkach/sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 12. Właściciel  zobowiązany  jest  do  sprzątania  nieczystości  pozostawionych  przez  zwierzę na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele  psów   proszeni  są  o  wyprowadzenie   zwierząt   poza   teren   obiektu. 
 13. Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia, woreczki na odchody oraz inne niezbędne akcesoria.
 14. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione same w pokoju.
 15. Mając na uwadze specyfikę hotelu - zastrzegamy sobie nieprzyjęcie lub cofnięcie pozwolenia na pobyt zwierzęcia w obiekcie w przypadku agresywnych zachowań względem ludzi, małych dzieci oraz innych zwierząt przebywających w Busola House.
 16. Rezerwując pobyt w Busola House, właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Busola House i akceptuje jego zapisy.

Drogi Gościu, spacerując po lesie z psem (Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana), prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenach leśnych, wynikających z przepisu art.30ust.1pkt13 ustawy z dnia 28.09.1991r. Pamiętaj! Puszczanie psa lesie luzem podlega karze grzywny.